آموزش ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
آموزش رزومه نویسی

آموزش رزومه نویسی

چگونه یک رزومه حرفه‌ای بنویسیم؟

رزومه مشخصات و سوابق حرفه ای شماست. هدف رزومه این است که کارفرما با مطالعه آن (سوابق شغلی داوطلبان استخدام) متوجه شود آنها از چه مهارت هایی برخوردار هستند، چه تجربیاتی دارند، چه نوع کارهایی را انجام داده اند و از نظر علمی و عملی در چه سطحی هستند. البته یک کارفرمای دقیق می تواند اطلاعات بیشتری را در مورد رفتارهای کاری شما درک کند.

بنابراین رزومه مهمترین وسیلۀ کاریابی شماست و هر چه آن را بهتر و حرفه ای تر تهیه کنید امکان دست یافتن به شغل دلخواه تان بیشتر میشود.

برای آموزش رزومه نویسی با مرکز کاریابی تعاونگران ایران تماس بگیرید:    66470130  021